Chuyện Sài Gòn Archive

2 Jul 2016

Kể chuyện một lần đi giao hàng

Bài viết trong loạt chuyện Sài Gòn mà mình được là một phần trong đó Smile

Chị kêu, qua bên đây

2 Jul 2016

Co-working Space của một Starter

Bài viết trong loạt chuyện Sài Gòn mà mình được là một phần trong đó Smile

** Cafe có nhiều thể

2 Jul 2016

Giờ có nên ăn cá biển không ta?

Bài viết trong loạt chuyện Sài Gòn mà mình được là một phần trong đó Smile

Ngày xưa ngồi trên giảng

2 Jul 2016

Sau đêm chung kết C1 2015-2016

‪Bài viết trong loạt chuyện Sài Gòn mà mình được là một phần trong đó Smile

#‎Định_mệnh‬

2 Jul 2016

Mặc nhiên giữa lòng Sài Gòn

Bài viết trong loạt chuyện Sài Gòn mà mình được là một phần trong đó

MẶC NHIÊN