Kỹ thuật scan 3D bằng cách chụp hình: Quang trắc (Photogrammetry)

Kỹ thuật scan 3D bằng cách chụp hình: Quang trắc (Photogrammetry)

Photogrammetry – Quang trắc là gì

hay còn được gọi một cách thân thuộc là Scan 3D bằng…máy ảnh. Đây là kỹ thuật cao giúp thu nhận, ghép nối và đo kiểm hình học từ một loạt ảnh chụp định sẵn. Dữ liệu xuất ra từ quá trình này có thể là Đám mây điểm, bản đồ công trình, mẫu 3D có đầy đủ màu sắc,.. Xem thêm

So sánh RhinoGold vs Gemvision Matrix

So sánh RhinoGold vs Gemvision Matrix

Đây là 2 phần mềm CAD chuyên thiết kế nữ trang 3D mạnh nhất hiện nay. Chúng chạy trên nền tảng Rhino, mà đúng hơn, là các plugin chạy trên Rhino.

Kể từ phiên bản Rhinogold 4.0 trở đi, đã có thể “sánh vai” với Matrix. Có thể khẳng định, Matrix mạnh hơn Rhino khá nhiều, giá cũng đắt hơn, và khó xài hơn! Xem thêm

Thiết kế ngược từ File scan 3D với phần mềm Rhino

Thiết kế ngược từ File scan 3D với phần mềm Rhino

Có nhiều phần mềm chuyên dụng để làm thiết kế ngược (Reverse Engineering 3D) như Geomagic Design X ( trước đây là Rapidform), thậm chí bạn có thể hoàn thành một mẫu reverse ngay trên Solidworks, Catia, NX, Powershape… tuy nhiên, chi phí mua phần mềm này rất đắt. Thôi đành liệu cơm gắp mắm bằng phần mềm 3D đang có sẵn thôi. Chẳng hạn… Rhinoceros! Xem thêm