PDF – bí kíp học 50 từ vựng mỗi ngày

Mình mới thấy bộ tài liệu khá thú vị giúp việc học và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh dễ dàng hơn. PDF này được thiết kế hết sức thông minh bởi trung tâm STEP UP. Hy vọng có ích cho các bạn, những người phải chịu đựng đau khổ tiếng Anh như mình :/

PDF - bí kíp học 50 từ vựng mỗi ngày

Đây là 1 trong 3 phương pháp ghi nhớ từ vựng, gồm:

Học qua chuyện chêm. Học từ vựng nhớ tự nhiên mà không cần từ điển. Chỉ cần đọc là nhớ.
Học qua Magic Flashcard. Ôn tập dễ dàng, nội dung hứng thú.
Học qua kĩ thuật âm thanh tương tự. Sử dụng câu chuyện và hình ảnh để nạp từ vựng nhiều vô biên.
Link tải: https://drive.google.com/drive/folders/1FYjwkgh-BnHwoJhXfzES3M8fjbI0dNdd?usp=sharing

Leave A Reply

Your email address will not be published.