‪Bài viết trong loạt chuyện Sài Gòn mà mình được là một phần trong đó #‎Định_mệnh‬ Họ nói sinh ra làm người Việt Nam đã là một định mệnh. Định mệnh sống chết bệnh tật len lỏi khắp