Đây là bài tổng hợp review, than thở, chém gió, … từ chuyến hành trình Trekking Tà Năng – Phan Dũng. Cách đây gần 1 năm, mình đã viết 3 phần ở dạng ghi chú trên Facebook. Nay