Thực tế ảo là gì và thế giới ta đang sống là ảo hay thực?

Thực tế ảo là gì và thế giới ta đang sống là ảo hay thực?

Lần nào tôi trà đá chém gió với đám bạn cũng có vài đứa chúi mũi vào Facebook. Công nghệ đã thay đổi toàn diện cách con người sử dụng thời gian trong cuộc sống. Bắt đầu bằng TV, rồi đến internet, điện thoại thông minh, mạng xã hội… Từ em bé 2 tuổi, bố mẹ đã phải cho chơi iPad để nó chịu ăn uống hay đỡ “làm phiền”. Nhiều lần chúng tôi thảo luận về câu hỏi: làn sóng công nghệ tiếp theo, thứ mà sẽ chiếm lấy hầu hết thời gian của loài người, là gì? Những lúc đó tôi đều không ngần ngại khẳng định: đó là thực tế ảo. Không thể khác! Xem thêm