start up Archive

7 Nov 2016

Khởi nghiệp với 3D Workshop

3D WorkShop (không phải “3D” kia đâu nha  Cow 2) là thể loại kinh doanh dựa trên các

2 Jul 2016

Kể chuyện một lần đi giao hàng

Bài viết trong loạt chuyện Sài Gòn mà mình được là một phần trong đó Smile

Chị kêu, qua bên đây

2 Jul 2016

Co-working Space của một Starter

Bài viết trong loạt chuyện Sài Gòn mà mình được là một phần trong đó Smile

** Cafe có nhiều thể