Bài viết trong loạt chuyện Sài Gòn mà mình được là một phần trong đó MẶC NHIÊN  (^^^) – Mỗi đứa trẻ sinh ra có quốc tịch VN được tặng một trái phiếu ghi nợ công 28 triệu