Làm sao để đưa trang lên top Google và Facebook?

Làm sao để đưa trang lên top Google và Facebook?

Làm thế nào để tăng hạng fanpage hay cụ thể là cách seo fanpage lên top Google và đặc biệt là lên top tìm kiếm của Facebook?

Bài viết này, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm đẩy từ khóa (ở Facebook fanpage) lên top google , đồng thời, cách đưa nội dung fanpage lên trang kết quả tìm kiếm của Facebook. Tôi xin phép không tiết lộ những trang mà tôi đang seo đâu nha  Cute Xem thêm