Làm thế nào để tăng hạng fanpage hay cụ thể là cách seo fanpage lên top Google và đặc biệt là lên top tìm kiếm của Facebook? Bài viết này, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm đẩy