Browsing Tag

Phỏng vấn

Mẹo đi phỏng vấn bao đậu :D

Jet (Junior Engineer Trainee ) là chương trình tuyển dụng nhân sự kỹ thuật nòng cốt của Cty xi măng Holcim. Gọi là Kỹ sư tài năng gì gì đó mình quên rồi :/ Jet dành cho các bạn đam mê lĩnh vực: Fabrication, Locomotive, Automatic…