Có một khoảng thời gian, tôi sử dụng dịch vụ Zalo để làm kênh bán hàng online với  một loạt nick “ảo” dưới dạng hot girl… Để đẩy năng suất “spam” lên tột đỉnh, tôi sử dụng