Hầu hết dân “chơi ảnh” đều biết và sử dụng trang 500Px.com để lưu trữ và “khoe” ảnh đẹp phải không nào  . Đúng rồi, 500px là nền tảng rất mạnh mẽ và tương đối “ngăn nắp”, nó